چهل حديث در مورد روزه

چهل حديث در مورد روزه

گردآورنده : محمد محرابی زاده

1. ركن اسلام

 امام باقر (ع) فرمود : اسلام بر پنج چيز استوار است : نماز ، زكات ، حج ، روزه و ولايت ( رهبري اسلامي )

( فروع كافي ، ج 4 ، ص 62 ، ح 1 )

2. فلسفه روزه

امام صادق (ع) فرمود : خداوند روزه را واجب كرده تا بدين وسيله دارا و ندار ( غني و فقير ) مساوي گردند .

( من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 43 ، ح 1 )

3. روزه آزمون اخلاص

امير المؤمنين (ع) فرمود : خداوند روزه را واجب كرد تا به وسيله آن اخلاص خلق را بيازمايد .

( نهج البلاغه ، حكمت 252 )

4. روزه يادآور قيامت

امام رضا (ع) فرمود  : مردم به انجام روزه امر شده اند تا دردگرسنگي و تشنگي را بفهمند و به واسطه آن فقر و بيچارگي آخرت را بيابند .

( وسايل الشيعه ، ج 4 ، ص 4 ، ح 5 )

5. زكات بدن

رسول خدا (ص) فرمود : براي هر چيز زكاتي است و زكات بدن ها روزه است .

( الكافي ، ج 4 ،‌ص 62 ، ح 3 )

6. سپر آتش

رسول خدا (ص) فرمود : روزه ، سپر آتش ( جهنم ) است . يعني به واسطه روزه گرفتن انسان از آتش جهنم در امان خواهد بود .

( الكافي ، ج 4 ، ص 162 )

7. اهميت روزه

رسول خدا (ص) فرمود : روزه گرفتن در گرما ، جهاد است .

(بحارالانوار ، ج 96 ، ص 257 )

8. روزه نفس

امير المؤمنين علي (ع) فرمود : روزه نفس از لذت هاي دنيوي ، سودمندترين روزه هاست .

( غررالحكم ، ج 1 ، ص 416 ، ح 64 )

9. روزه واقعي

امام علي (ع) فرمود : روزه ، پرهيز از حرام هاست . همچنان كه شخص از خوردني و نوشيدني پرهيز مي كند .

( بحار ، ج 93 ، ص 249 )

10. برترين روزه

امام علي (ع) فرمود : روزه قلب بهتر از روزه زبان و روزه زبان بهتر از روزه شكم است .

( غررالحكم ، ج 1 ، ص 417 ، ح 80 )

11. روزه چشم و گوش

امام صادق (ع) فرمود : آن گاه كه روزه مي گيري بايد چشم و گوش و مو و پوست تو هم روزه دار باشند . ( از گناهان پرهيز كند . )

( كافي ، ج 4 ، ص 87 )

12. روزه اعضاو جوارح

حضرت زهرا (ع) فرمود : روزه داري كه زبان و گوش و چشم و جوارح خود را حفظ نكرده است روزه اش به چه كارش خواهد آمد .

( بحار ، ج 93 ، ص 295)

13. روزه ناقص

امام باقر (ع) فرمود : روزه اين افراد كامل نيست :

1. كسي كه امام ( رهبر ) را نافرماني كند .

2. بنده فراري تا هنگامي كه برگردد .

3. زني كه اطاعت شوهر نكرده ، تا اين كه توبه كند .

4. فرزندي كه نافرمان شده تا اين كه فرمانبردار شود .

( بحارالانوار ، ج 93 ، ص 295 )

14. روزه بي ارزش

امام علي (ع) فرمود : چه بسا روزه داري كه از روزه اش جز گرسنگي و تشنگي بهره اي ندارد و چه بسا زنده داري كه از نمازش جز بي خوابي و سختي سودي نمي برد .

( نهج البلاغه ، حكمت 145 )

15. روزه و صبر

امام صادق (ع) فرمود : خداوند عزوجل فرموده است : از صبر و نماز كمك بگيريد ، صبر ، روزه است .

( وسائل الشيعه ، ج ، ص 298 ، ح 3 )

16. روزه و صدقه

امام صادق (ع) فرمود : يك درهم صدقه دادن از يك روز روزه مستحبي والاتر است .

( وسايل الشيعه ، ج 7 ، ص 218 ، ح 6 )

17. پاداش روزه

رسول خدا فرمود : خداي تعالي فرموده است : روزه براي من است و من پاداش آن را مي دهم .

( وسايل الشيعه ، ج 7 ، ص  294 ، ح 15 و 16و27و30 )

18. جرعه نوشان بهشت

رسول خدا ( ص ) فرمود : كسي كه روزه او را از غذا هاي مورد علاقه اش باز دارد ، بر خداست كه به او از غذا هاي بهشتي بخوراند و از شراب هاي بهشتي به وي بنوشاند .

( بحارالانوار ، ج 93 ، ص 331 )

19. خوشا به حال روزه داران

رسول خدا (ص) فرمود : خوشا به حال كساني كه براي خدا گرسنه و تشنه شده اند اينان در روز قيامت سير مي شوند .

( وسائل الشيعه ، ج 7 ، ص 299 ، ح 2 )

20. مژده به روزه داران

امام صادق (ع) فرمود : هر كس در روز بسيار گرم براي خدا روزه بگيرد و تشنه شود ، خداوند هزار فرشته را مي گمارد تا دست به چهره او بكشند و به وي بشارت دهند تا هنگامي كه افطار كند  .

( الكافي ، ج 4 ، ص 64 )

21. شادي روزه دار

امام صادق (ع) فرمود : براي روزه دار دو سرور و خوشحالي است :

1. هنگام افطار

2. هنگام لقاء پروردگار ( وقت مردن و در قيامت )

( وسائل الشيعه ، ج 7 ، ص 290و294 ، ح 6و26 )

22. بهشت و باب روزه داران

رسول خدا (ص) فرمود : براي بهشت دري است به نام « ريان » كه فقط روزه داران از آن وارد

مي شوند .

( وسائل الشيعه ، ج 7 ، ص 295 ، ح 31 )

23. دعاي روزه داران

اما كاظم (ع) فرمود : دعاي شخص روزه دار هنگام افطار مستجاب مي شود .

( بحارالانوار ، ج 92 ، ص 255 ، ح 33 )

24. بهار مؤمنان

رسول خدا (ص) فرمود : زمستان ، بهار مؤمن است ؛ از شب هاي طولاني اش براي شب زنده داري و از روز هاي كوتاهش براي روزه داري بهره مي گيرد .

( وسائل الشيعه ، ج 7 ، ص 302 ، ح 3)

25. روزه مستحبي

امام صادق (ع) فرمود : هر كس كار نيكي انجام دهد ده برابر آن پاداش دارد و از جمله آنها سه روز روزه در هر ماه است .

( وسائل الشيعه ، ج 7 ، ص 313 ، ح 33)

26. روزه ماه رجب

امام كاظم (ع) فرمود : رجب نام نهري است در بهشت از شير سفيدتر و از عسل شيرين تر ؛ هر كس يك روز از ماه رجب را روزه بگيرد خداوند از آن نهر به او مي نوشاند .

( من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 56 ،‌ح 2 )

27. روزه ماه شعبان

امام صادق (ع) فرمود : هر كس سه روز آخر ماه شعبان را روزه گيرد و به روزه ماه رمضان وصل كند ، خداوند ثواب روزه دو ماه پي در پي را برايش محسوب مي كند .

( وسائل الشيعه ، ج 7 ،‌ ص 375 ، ح 22 )

28. افطاري دادن (1)

امام صادق (ع) فرمود : هر كس روزه داري را افطار دهد ، براي او هم مثل اجر روزه دار  است .

( الكافي ، ج 4 ، ص 68 ، ح 1 )

29. افطاري دادن (2)

امام كاظم (ع) فرمود : افطاري دادن به برادر روزه دارت از گرفتن روزه ( مستحبي ) بهتر است .

( الكافي ، ج 4 ، ص 68 ، ح 2 )

30. روزه خواري

امام صادق (ع) فرمود : هر كس يك روز ماه رمضان را ( بدون عذر ) بخورد ، روح ايمان از او جدا مي شود .

( وسائل الشيعه ، ج 7 ، ص 181 ، ح 4 و 5 )

31. رمضان ماه خدا

امام علي (ع) فرمود : رمضان ماه خداو شعبان ماه رسول خدا و رجب ماه من است .

( وسائل الشيعه ، ج 7 ، ص 266 ، ح 23 )

32. رمضان ماه رحمت

رسول خدا (ص) فرمود : رمضان ماهي است كه ابتدايش رحمت و ميانه اش مغفرت و پايانش آزادي از آتش است .

( بحارالانوار ، ج 93 ، ص 342 )

33. فضيلت ماه رمضان

رسول خدا (ص ) فرمود : در هاي آسمان در اولين شب ماه رمضان گشوده مي شود و تا آخرين شب آن بسته نخواهد شد .

( بحارالانوار ، ج 93 ، ص 344 )

34. اهميت ماه رمضان

رسول خدا (ص ) فرمود : اگر بنده « خدا »مي دانست كه در ماه رمضان چيست [چه بكتي وجود دارد ] دوست مي داشت كه تمام سال رمضان باشد .

( بحارالانوار ، ج 93 ، ص 346 )

35. قرآن و ماه رمضان

امام رضا (ع) فرمود : هر كس ماه رمضان يك آيه از كتاب خدا را قرائت كند ، مثل اين است كه در ماه هاي ديگر تمام قران را بخواند .

( بحارالانوار ، ج 93 ، ص 346 )

36. شب سرنوشت ساز

امام صادق (ع) فرمود : آغاز سال ( حساب اعمال ) شب قدر است . در آن شب برنامه سال آينده نوشته مي شود .

( وسائل الشيعه ، ج 7 ، ص 258 ، ح 8 )

37. برتري شب قدر

از امام صادق (ع) سؤال شد : چگونه شب قدر از هزار ماه بهتر است ؟

حضرت فرمود : كار نيك در آن شب از كار در هزار ماه كه در آن ها شب قدر نباشد بهتر است .

( وسائل الشيعه ، ج 7 ، ص 256 ، ح2)

38. تقدير اعمال

امام صادق (ع) فرمود : برآورد اعمال در شب نوزدهم انجام مي گيرد و تصويب آن در شب بيست و يكم و تنفيذ آن در شب بيست و سوم .

( وسائل الشيعه ، ج 7 ، ص 259 )

39. احياء شب قدر

فضيل بن يسار گويد : امام باقر (ع) در شب بيست و يكم و بيست و سوم ماه رمضان مشغول دعا مي شد تا شب به سر آيد و آن گاه كه شب به پايان مي رسيد نماز صبح را مي خواند .

( وسائل الشيعه ، ج 7 ، ص 260 ، ح 4 )

40. زكات فطره

امام صادق (ع) فرمود : تكميل روزه به پرداخت زكاه يعني فطره است . همچنان كه صلوات بر پيامبر(ص) كمال نماز است .

( وسائل الشيعه ، ج 6 ، ص 221 ، ح 5 )

+ نوشته شده در  Wed 26 Aug 2009ساعت 19:2  توسط alimehrabi  |